ادامه سریال طومارهای بی پاسخ (این قسمت عباسیه ارشاد)

طومار نویسی را می توان یکی از قدیمی ترین روش هایی دانست که احاد ملت بنا به مقتضیات زمان و با توجه به شرایط جامعه خود به آن روی آورده و به وسیله آن خواست خود را به گوش مقامات حکومتی می رسانند.گاهی نیز این روش به یک اپیدمی در جامعه مبدل گشته و افراد مختلف با توجه به منافع جامعه و حتی در مواردی بخاطر منافع شخصی خود بر له یا علیه شخص ،گروه یا دسته ای اقدام به طومار نویسی و جمع آوری امضاء می کنند.

 شهرستان تکاب نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در این چند سال اخیر بارها شاهد نوشته شدن این گونه طومارها از سوی برخی افراد و گروهها به بهانه های مختلف بوده ایم.اما براستی کدامیک از این نامه ها گره از کار این شهر و مردمانش باز کرده است؟

تصویر فوق نشان دهنده طومار جدیدی است که به همت برخی از همشهریان تهیه شده ودر هیئت های عباسیه شماره یک و عباسیه ارشاد ،برای دعوت از مقام معظم رهبری به استان آذربایجان غربی و علی الخصوص شهرستان تکاب در شب های هشتم و نهم محرم به امضاءعزاداران رسید.

این که عده ای از همشهریان فهیم بخاطر احساس مسئولیت در قبال مشکلات موجود در تکاب با گذشتن از مال و وقت با ارزش خود و در راه اعتلای نام وطن دست به اقداماتی این چنین بزنند  بسیار ارزنده و قابل ستایش است  اما با توجه به سابقه طولانی این کار در شهرستان تکاب و خروجی ناموفق آن بنظر میرسد باید در این زمینه تغییر تاکتیک داده و باآزمودن آزموده های قبلی وقت خود را تلف کرده و به خطا نرویم.

امروز تکاب نیازمند یک همت گروهی در چهارچوب یک برنامه ریزی کلان و کارشناسی شده در زمینه احقاق حق خود است و این کار مستلزم مشخص شدن متولیان این گونه امور و همت این افراد در ایجاد هماهنگی و هدایت افکار عمومی به سوی در خواست مطالبات جامعه خود می باشد و گرنه با این گونه کارهای سطحی باری ازدوش مردم تکاب برداشته نمی شود.

/ 2 نظر / 5 بازدید
سعید

بهروز خان سلام .مطلبت خوب بود منم موافقم با این کارهای سطحی نمی توان مسئولان رده بالا را قانع کنیم که حرکتی اورژانسی در مورد تکاب انجام دهند نوشتی باید این گونه امور با برنامه ریزی پیش بره اما به نظرت چه نهاد یا ارگانی میاد قبول کنه که متولی این کار باشه.؟