نامه اعتراض اعضای شورای سابق به فرماندار تکاب

3-  آقای انصاری گفته اند : « صورت های مالی 90،91و 92 شهرداری حسابرسی نشده بود و شورای جدید  آن را مصوب کرده است و انجام حسابرسی ها را نیز مشروط اعلام نموده اند». در این خصوص باید گفته شود که :

اولاً، فرایند رسیدگی و ممیزی حساب شهرداری در ماده 44 آیین نامه مالی شهرداریها آمده است و نیازی به مصوبه شورا ندارد. و هرگونه مصوبه در این ارتباط خلاف نص صریح اصل 105 قانون اساسی است.

ثانیاً ، دلیل مشروط بودن گزارش حسابرسان به شیوه تنظیم اسناد مالی برمی گردد نه تخلفات . زیرا  شهرداری   باید وفق مفاد ماده 42 و 43  آیین نامه مالی ، دفاتر ، اوراق و فرم های حسابداری خود را به ترتیبی که دستورالعمل صادره از وزارت کشور مقرر نموده منطبق نماید که متأسفانه رویه تنظیم اسناد مالی در شهرداری هایی نظیر شهرداری تکاب که از روش های سنتی برای تنظیم اسناد استفاده می کنند، با دستورالعمل های مربوطه مطابقت ندارد و به همین دلیل گزارش حسابرسی های انجام شده  منوط و مشروط به اصلاح شیوه های حسابداری شده است که خود شورا نیز در یکی از تبصره های 14گانه فوق الذکر به این موضوع اشاره کرده است .

4- سخنگوی شورا معروض داشته اند که « پول های دریافتی از محل فروش مغازه های مجتمع زمرد در محل دیگری هزینه شده ». در این خصوص لازم است بیان گردد که: اولاً ، سخنگوی محترم شورا نباید چنین موضوع مهمی را که از حقوق حقه مردم است اینگونه به صورت کلی و مبهم بیان می فرمودند ، بهتر بود که ایشان محل هزینه کرد مبالغ دریافتی از محل فروش مغازه  را نیز بیان  می کردند تا واقعیت برای مردم روشن می شد. ثانیاً، ساختمان فعلی مجتمع مذکور که از پیشرفت فیزیکی 40 درصدی برخوردار است با کدام پول بالا آمده است؟

5- آقای انصاری معروض داشته اند که « شهرداری یک میلیارد تومان خارج از بودجه برای این مجتمع هزینه کرده است و برای ساخت و تکمیل آن در حال حاضر بدهکار است». در این خصوص گفته  می شود که : ا

ولاً، طبق صورتجلسه تغییر و تحول شهردار قبلی ( آقای هادی عباسیان) با شهردار جدید ( آقای محمد میکائیلی) به شماره 8536 مورخ 30/10/1392 که تصویر آن در پیوست می باشد بدهی شهرداری بابت پروژه مذکور 700( هفتصد) میلیون تومان بوده. حال چگونه می شود که شهرداری یک میلیارد خارج از بودجه برای این مجتمع هزینه کرده باشد و همچنان از بابت آن بدهکار باشد.

ثانیاً، هرگونه هزینه کرد خارج از بودجه برای فعالیت یا پروژه ای بدون اینکه ردیفی در بودجه برای آن پیش بینی شده باشد طبق «اصل تحدیدی بودن بودجه» و مطابق ماده 92 قانون محاسبات عمومی جرم محسوب می شود چرا که مطابق ماده 79 قانون شهرداری، کلیه پرداخت های شهرداری ( هزینه کردها ) باید در حدود بودجه مصوب با رعایت مقررات آیین نامه مالی و با اسناد مثبته  که به امضای شهردار و مسؤل امور مالی می رسد ، باشد. پس اگر اظهارات آقای انصاری مبنی بر هزینه کرد یک میلیاردی خارج از بودجه صحت داشته باشد،آن وقت شخص شهردار(آقای محمد میکائیلی) و مسؤل امور مالی که طبق ماده 26 آیین نامه مالی مسؤلیت حسن اجرای بودجه و تنظیم تفریغ بودجه را بر عهده دارند مرتکب جرم شده اند و هیچ توجیهی ولو منطقی طبق ماده 92 قانون محاسبات عمومی رافع مسؤلیت آنها نخواهد بود و مانع تعقیب قانونی آنها نیز نخواهد شد.

پس    می طلبد فرماندار محترم که طبق تبصره ماده 67 قانون شهرداری وظیفه ارسال تفریغ بودجه شهرداری به وزارت کشور را بر عهده دارند مکاشفه لازم را در این خصوص به عمل آورند و در صورت کشف حقایق مبنی بر هزینه کرد یک میلیاردی خارج از بودجه برای پروژه مذکور ، مجرمان را به مراجع قضایی معرفی نمایند.

6- آقای انصاری در این مصاحبه به موضوع کسری بودجه سال 92 اشاره کرده است و اضافه درآمدهای شهرداری در برخی از ردیف ها را نتیجه تلاش 5 ماه آخر سال 92 دانسته است که لازم است بیان شود : اولاً، آنچه کسری یا اضافه بودجه را نشان می دهد تفریغ بودجه ای است که شورا به فرمانداری ارسال کرده است نه اظهارات خلاف واقع آقای انصاری چرا که مطابق ماده 71 قانون شهرداری و ماده 76 قانون شورا ، شهرداری و شورا مکلفند نسخه ای از تفریغ بودجه را جهت اطلاع عموم منتشر نمایند.حال با توجه به اینکه شهرداری و شورا به این تکلیف قانونی خود در خصوص انتشار تفریغ بودجه به مردم جامه عمل نپوشانده اند معلوم می شود که شهرداری در سال 92     نه تنها با کسری بودجه مواجه نبوده بلکه اضافه درآمد نیز داشته است که آن را با کلی گویی و اظهارات خلاف واقع از مردم پنهان می دارند.

ثانیاً، اضافه درآمد در برخی ردیف ها را ترازی نشان می دهد که شهرداری موظف است طبق ماده 79 قانون شهرداری در هر ماه برای شورا ارسال نماید . از آنجاییکه آقای انصاری برای اثبات این ادعا مستنداً به مقایسه ترازهای 5 ماه آخر و 7 ماه اول سال 92 نپرداخته اند ، معلوم می شود که این ادعا نیز مانند بقیه ادعاهای ایشان در این مصاحبه خلاف واقع است. 

رونوشت:

-       مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها جهت استحضار

-       ریاست محترم شورای استان جهت اطلاع

-       دبیرخانه شورای اسلامی شهر تکاب  جهت استحضار و اطلاع به شورا

با احترام – اعضای سومین دوره شورای اسلامی شهر تکاب

/ 2 نظر / 27 بازدید
عاشورا تکاب

داداش من ما اومدیم! 40 روز هستیم! مخصوصه تکابیه! اطلاع رسانی کنید خاهشن! با تشکر

این روزها که ایام حزن وغم اهل بیت(ع) وآل الله ویادآور ظلم ستیزی ابا عبدالله الحسین (ع) است خبری تاسف بار قلب و روح دلسوزان ودلسوختگان این شهر را به درد آورد. سالهاست که معدن طلا وکارخانه استحصال طلای زرشوران زبانزد خاص وعام است وکمتر کسی که تکاب وآذربایجان غربی را با نام زرشوران وکارخانه طلای آن نشناسد، معادن غنی که مردم ونمایندگان ومسئولین رده بالی نظام به آن افتخار می کنند وبرآن می بالند و در اقصی نقاط ایران تکاب را بهشت زمین شناسان وباستان شناسان می شناسند وما تکابی ها نیز به داشتن چنین گنجینه ای ارزشمند که می تواند سکوی پرتابی باشد برای این مردم محروم، افتخار می کنیم ومی بالیم هرچنددر این رهگذر نصیب ما تکابی ها چیزی جز درد وحرمان وخرابی وآلودگی نیست سالهاست منتظریم که کارخانه طلای زرشوران که با مدیریت بخش دولتی احداث می شود به بهره برداری برسد وزنگار محرومیت وبیکاری را از چهره وجبین مردم ومنطقه بزداید وچه خوش باورانه چشم امید به کسانی داشتیم که فکر می کردیم دلسوز ما هستند ولباس خدمت برتن کرده اند وآماده خدمتگزاری اند و.... و چه بیداری تلخی ربود از خواب خوش مستی که در کامم به زهر آلود شهد ش