دولـــت تــــدبـیـــروامـیـــــد یــــا بـیـــم و امــیــــد...

همانگونه که می دانیم مردم در انتخابات 24خرداد،فی الواقع نشان دادند که می بایست حقوقدان و سرهنگ،هر کدام در جای خود قرار گیرند تا پازل توسعه ، عزت و پیشرفت کشور تکمیل گردد

بنابراین اولین و مهمترین توقع و انتظار ما از دولت خدوم تدبیر و امید نیز،عمل به این خواسته مهم و منطقی مردم است که جناب دکتر روحانی نیز قبل از انتخابات بر روی آن تاکید داشتند ودرنشست خبری اخیرشان نیز برای چندمین باربرآن صحه گذاردند "فرمانداران وبخشداران ومسئولینی که با شعاروآرمانهای دولت تدبیر وامیدهمسو نیستندبرکنارشوند.....

حال که آفتاب اعتدال ازپس سرزمین فام گون امید طلوع کرد وبارقه امید وتدبیر راباانتخاب مهندس قهرمانی به عنوان فرماندار مردم گرا و اعتدال گرادرهمهمه ی بیم وامیدهابراین خاک زرخیز وطوفان زده ارزانی نمود انتظار میرود جناب فرماندار بدون فوت وقت این خواسته به حق مردم وسخنان نافذ آقای رئیس جمهوررا جامه عمل بپوشاند وباانتخاب مسئولین ودست اندرکاران وبخشداران کابینه ای همگون باسیاستهای دولت روحانی تشکیل دهد تاشهر برمدارتوسعه قرارگرفته وبیش ازاین منافع شهر ومردم برپایه ی تحریک وتهدیدوعقد وحقد مسئولی نچرخدوهیچ روستایی وکارگری با تحریک مقام یک بخش راه را برمعدنکاران وتولید واقتصادسدنکند.....!!!!
اگرچه شرایط و موقعیت کنونی دولت وجناب فرمانداردراین شهرقابل درک است امانقطه ی تراژدیک اینست که گریزی ازاین فشارها ورفتارها نیست،لیکن توقع حامیان دولت تدبیر و امید نه از جهت سهم خواهی بلکه آینده نگرانه و دلسوزانه است و این امری واضح و مبرهن است چون آبروی دولت ،آبروی آنها نیز محسوب می شود و دولت،حکم فرزند آنهاست

/ 2 نظر / 8 بازدید
گوهر

همیشه مردم تکاب از فرماندار انتظار سازندگی ، شکوفایی .، توسعه و پیشرفت تکاب را داشتن . چیزی که تا امروز به ان دست نیافته ایم بلکه فاصله نیز گرفتیم . کمبود های فرهنگی شاید بیشتر از هر زمان دیگر مشاهده می شود . و امیدواریم مهندس قهرمانی تغییر اساسی در او ضاع شهر کوچکمان ایجاد کند .

تکابلی

آخی قربرنتون برم که همتون دست به قلم شدین یه جوری به فرماندار راه رو نشون میدین دولت قبل تو نیمکت نبودین سکونشین شدین الان میخواین چراغ سبز نشون بدین فرماندار بیاردتون نیمکت حالا نوبت اوناست برن سکونشین بشن ,قربون این پست ومقام برم که همتون به فکر مردم شدین !!!!!!!!!!راستی خودکارتون تودولت قبلی فقط انتقاد می نوشت الان بچه خوب شده از فرماندار تعریف می کنه!!!!!!!!!!راستی یه سوال فتاحی کارمند فرمانداری از یاران دولت قبلیه یا یار شماست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟تو مدیریت ذقبلی پولاشو جمع کرد ماشینا رو رو نکرد تو دولت جدید از پارکینگ در آورد نشون داد دولت جدید واسه پروتمنداست نه همه مردم تو مقاله بعدی به خودکارتون بگین حقیقتو بگه هرچند تلخه واسه پست ومقام نمیشه حقیقتو گفت