باز نشر یک نامه به نماینده محترم مجلس شورای اسلامی

2-نماینده محترم ،به تعبیر قرآن کریم (انّ العزه لله)اوست که هر که را بخواهد عزیز وگرامیش میدارد.

مردم فهیم منطقه توفیق نمایندگی و بار امانتداری را به شما سپرده وشما را زبان گویای خود در مجلس شورای اسلامی برگزیده اند .ولی در کمال شگفتی برخی محافل خبری ،شما را داعیه دار رسیدن به مقام وزارت ارشادوسپس مدعی مدیریت استانداری آذربایجان غربی  و بعد ها استانداری فارس  را در دولت جدید معرفی نمودند که صد البته صدق وکذب شایعات در جای خود محفوظ وشیفتگی شما برای خدمتگزاری دارای قدر و قیمت است ..ولی گمان نمی رود شخصیت عالمی چون شما جایگاه رفیع قانونگذاری وتعلقات عمیقی که به مردم منطقه دارید با منصبی معاوضه نمایید که برخلاف اکثریت مردم حوزه انتخابیه خود،هوادار و همسو با سیاستهای دولت مستقر نبوده اید .وهر گز در باور نمی گنجد که رکورددار بالاترین رأی حوزه انتخابیه در 9 دوره گذشته که تمام اعتبارش را از مردم گرفته کرسی نمایندگی را برخود تنگ،ودر سودای صندلی فراختر باشد .
3-مشاور عالی ریاست سازمان اوقاف کشور ،بدون مبالغه شما در مسئله وقف آن سنت نیکوی اسلام به تفقه واجتهاد رسیده اید .وچنانچه مستحضرید :بسال 1245 هجری قمری مرحوم سلیمان خان افشار 4دانگ تکان تپه را وقف وعایداتش را برای مصارف تعزیت وسوگواری حضرت سید الشهداء (ع)نیت کرده است .حال جای پاسخ به چندین سئوال باقی است .
الف)-چرا برخلاف اجماع نظر مراجع عظام وفقهای شورای محترم نگهبان وماده 10آیین نامه نحوه وصول پذیره واهدایی مصوب 10/2/65هیأت وزیران ،کلیه عایدات موقوفات تکاب مطابق نیت واقف ویا در راستای نیت واقف هرینه نمی شود.
ب)-آیا به نظر شما دریافت حق پذیره از مردم تکاب، مطابق آیین نامه مربوطه، دارای  وجاهت شرعی وقانونی است؟آیا براساس ماده 1آیین نامه،  یک وجب زمین بلامعارض در شهر تکاب پیدا می شود تا در صورت تغییر کاربری مشمول پرداخت حق پذیره گردد؟
ج)-وجود ده هزار رقبات اعم از منزل ،زمین ،باغ ،مغازه و....در تکاب که بیش از نصفشان سالانه حق الاجاره می پردازند برای تامین نظرواقف کفایت نمی کند . که اقدام به اخذ حق پذیره می کنید ؟درحالیکه  در وقفنامه هیچ اشاره ایی به دریافت حق پذیره نشده است.
د)-راستی چهل سال پیش که وراث مرحوم واقف با یک کیف دستی به تنهایی همه موقوفات را اداره می کرد ومطابق با تمکن مالی مستأجر وجلب رضایت او عمل می نموده چهره عریان وقف زیباتربوده یابا نظام بورکراسی اداری درهم تنیده فعلی زیباترشده است؟وسئوالاتی از این دست .......که مجالی دیگر می طلبد.
4-جناب اقای دکتر بیگی ،خشک شدن دریاچه ارومیه دردآور ومسببانش غیر قابل بخششند.واحیای آن هم عزم ملی می طلبدوبا وعظ ،خطابه ومصاحبه بدون دادن راهکار علمی ره به جایی نمی رسد.لیکن واقعیت آنست که در سی سال گذشته شاه نشین تصمیمات اتاق فکر مدیران استانی در مقطعی معطوف به احداث پل میانگذر دریاچه ارومیه شده واینک نیز جمیع مساعی تصمیم سازان ملحوظ به نجات در یاچه شده است .فلذا شایسته نیست پرداختن به یک مهم مارا از چاره اندیشی در سایر حوزه ها بویژه در جنوب استان بازبدارد.
در یاچه ارومیه یک اثر طبیعی است که در شکل گیری آن بشر هیچ نقشی نداشته است وبه تعبیر قرآنی (ما عملته ایدیهم) که به فضل پروردگار وتدابیر کارشناسان اهل فن وپیگیری نزدیک به سی نماینده  دو استان همجوار دریاچه ،این مسئله فرجام نیک خواهد یافت .ولی آنچه باید مایه دلنگرانی باشد اثر باستانی تخت سلیمان تکاب است که محصول آفرینش تمدن بشری در هزار ششصد سال پیش است  که ساکت وآرام وبی هیچ هیاهویی سالانه بیش از هشتاد هزار توریست خارجی وداخلی را به سوی خود جلب می کند و روز به روز بر دامنه ویرانگریش افزوده میشود واحدی از نمایندگان استان از قامت خمیده اش سخنی به میان نمی آورند ؟وده ها سئوال دیگر با مرور وعده هایی که در کارزار انتخاباتی داده ایدوجود دارد  که اگر فرصت ورخصتی باشد به سمع ونظر خواهد رسید.
شهری است پر کرشمه وحوران زشش طرف ///هیچ دربرم نیست گرنه
خریدار هر ششم
 

/ 2 نظر / 9 بازدید
فکری

درود بر شرفت جناب مدنی

آیسان

سلام ،اقا بهروز بخدا خیلی آقایی