دور خیز فرمانداری برای توسعه تکاب

وی از تشکیل دو کارگروه در حوزه شورای راهبردی خبر داد و افزود: کارگروههای اقتصادی و سرمایه گذاری، فرهنگی اجتماعی دو کارگروهی هستند که مسئولان آنها مشخص شده اند و این کارگروهها می توانند در جهت برنامه ریزی و ارائه راه کارهای مفید قدم های اساسی را بردارند.


در پایان جلسه به اتفاق اراء رئیس و دبیر شورا تعیین گردید.

/ 0 نظر / 37 بازدید