عید فطر بر همه مسلمین مبارک باد.

گر جان عاشق دم زند آتش در این عالم زند                  

وین عالم بی اصل را چون ذره ها بر هم زند

علم همه دریا شود،دریا زهیبت (لا)شود

آدم نماند و آدمی،گر خویش با آدم زند

عید بازگشت به فطرت و دریایی شدنتان مبارک

/ 0 نظر / 4 بازدید