نقدی بر یک حرکت زشت

که یک روز ملی ومتعلق به همه مردم ایران  وکشورهای اسلامی است تاکید می نماید که هنوز راههای قانونی برای احقاق حق وجود داردو نباید یک روز به یاد ماندنی از حضور سبز مردم را در کام شان تلخ نماییم. 

این حرکت باعث شدپیام اصلی این روز حمایت از مجاهدان هسته ای کشورمان بودکه با رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب در دفاع از برنامه ای هسته ای در مذاکره باگروه 5+1 هستند به حاشیه برود و متاسفانه شعاری در حمایت از تیم هسته ای داده نشد,امیداست شورای محترم تامین راهکار مناسب برای برخورد با هنجارشکنان اتخاذ نماید .یا حق

منبع:http://takab-akhgar.blogfa.com/

/ 1 نظر / 69 بازدید
اکبر

آن یه نفر دیگه کی بود