شورا خود وکیل مردم است، وکیل نیاز ندارد

شورا خود در راستای ارائه گزارش عملکرد وکیل مردم است و نیاز به وکیل ندارد .

از اینرو از باب تأکید مضاعف خاطر نشان می سازم که شهروندان عزیز هرگز به اینگونه گزارش های غیر رسمی که بنام عملکرد شورا و شهرداری یا سخنی از جانب شورا منتشر می گردد اعتماد نکنند حتی اگر به نفع یا در مقام دفاع از شورا و شهردار باشد صرفاً یک اظهار نظر شخصی قلمداد می گردد که مسئولیت آن نیز متوجه شخص نویسنده و راقم است که حق پیگیری حقوقی را برای هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که بنحوی از چنین گزارش ها لطمه و ضرر اجتماعی دیده اند باقی می گذارد .

در خاتمه نوید می دهم در آینده نه چندان دور ، شورا بطور رسمی از طریق نشریه داخلی یا نشریات رسمی محلی و علی الخصوص سایت شورا به ارائه گزارش عملکرد خود اقدام خواهد کرد. والسلام علیکم

ابوالفضل فرجی
خادم مردم در شورای اسلامی شهر تکاب

/ 2 نظر / 5 بازدید
من

آقای میرزایی عزیز و آزاده چرا نظرات رو پاک کردین؟

منتقد

چرا نظراتو حذف کردین آقای میرزایی عزیز نکنه فرجی فقط می خواد مونولوگ باشه و شما نیز ابزار شدیدن در دست او