فرهنگ معدنی و معدن فرهنگی

فرهنگ معدن فرهنگ استثمار و بهره کشی است. معنا و مفهوم علمی استثمار چنین است : به دست آوردن مجانی محصول کار یک فرد از جانب فردی که صاحب خصوصی وسائل تولید است. در اصل فرهنگی که بر معادن حاکم است فرهنگ تخریب است، فرهنگ تخریب انسان و طبیعت، یکی در دراز مدت و دیگری در کوتاه مدت.انسان در این فرهنگ پس از مدتی دچار فرسودگی شغلی و عوارض ناشی از کار در معدن می شود. فرهنگی که کیلومترها اثر منفی آن بر روی انسان و سایر موجودات آشکار است عایدش از آن کسی است که هزاران کیلومتر از فرهنگ معدن فاصله دارد.

شهرستان تکاب یکی از شهرهای است که وجود معادن طلا در آن شهرتی جهانی دارد اما فرهنگی که این معدن برای این شهر و ساکنانش به وجود آورده است غیر از تخریب و استثمار نیست. از اواخر آذر تا اواخر اردیبهشت نزدیک به 5 ماه بدون حتی کوچکترین دریافتی نزدیک به 95 درصد افراد از معدن اخراج و دوباره از اواخر اردیبهشت باید برای شروع کار ثبت نام به عمل آید و آیا این قوانین، استثمار و بهره کشی نیست؟  

افرادی که در این محیط خشن کار می کنند باید جزو شریف ترین و بهره مندترین افراد از امکانات باشند. نابودی منابع طبیعی و اثرات مواد سمی بر روی روستاییان ساکن در اطراف معدن از آثار فرهنگی معادن در شهرستان تکاب می باشد. شهری که جان بلند شدن از زمین ندارد و  هر روز از تعداد ساکنانش کم می شود باید با این معادن هویت فرهنگ معدنی به خود بگیرد نه اینکه هر روز و شب توسط عده ای تاراج گردد. سخنم با ساکنان این شهر است از خودم گرفته تا تک تک همشهریانم باید این وضعیت را عوض کرد و روی جدیت و قطعیت به خود گرفت. این شهر باید با این معادن از جای خود بلند شود نه اینکه هر روز خمیده تر و کهولتر گردد.

معدنی که فرهنگ آن تخریب و فرسوگی شغلی افراد آن باشد این فرهنگ را باید زیر گرفت. معادن طلای شهر ما که اکنون آوازه ای بلند در جهان دارد باید به تولید فرهنگ برتر در این شهر کمک کند. به یقین ما حتی توان گرفتن عوارض ماشینهای سنگینی که از شهر می گذرد را نداریم پس باید خود را حقیر و شرمنده این شهر بشماریم و خود را مقصر بدانیم.

از زمانی که این معادن در شهر ما شروع به کار کرده حتی کوچکترین تغییری در شهر مشاهده نشده است. آیا معاون رئیس جمهور را اجازه دادند که با مردم رودررو گشته و به دردهای آنها گوش کند؟ نه !  فقط بانیان و اطرافیان همه چیز را مثبت ارزیابی کردند و رفتند. ما گرفتار ساده اندیشی و هیچ انگاری خود و چپاول و مال اندوزی دسته ای دیگر هستیم. پس معدن فرهنگی کمکی به حال ما نکرده است و فرهنگ معدنی در این شهر چیزی جر استثمار و بهره کشی نیست.

هادی نوری

کارشناس ارشد برنامه ریزی محیطی

/ 0 نظر / 4 بازدید