اومانیسم در اسلام و غرب

برهمین اساس هم در اندیشه حکمای بزرگ وهم در آموزه‌های دینی، شناخت خود واصرار بر گوهر خردتوصیه شده و اکمل معارف محسوب می‌شود. زیرا با تکیه بر آن گوهرربانی، جانشینی خدا درروی زمین معنا یافته وآدمی موجودی اشرف می‌شود وکرامت وفضیلت وی متجلی می‌گرددوبروی تکلیف می‌شودکه آنچه را که خداوند متعال درکائنات وهستی انجام می‌دهد درمواردی باید انسان خلیفه درروی زمین انجام دهد. بدون تردید این نیابت، زیبا‌ترین تمجیداز انسان واومانیسم اسلامی است. این کتاب با طرح این سوال که چه تفاوت‌هایی بین انسان‌شناسی غربی و انسان‌شناسی اسلامی وجود دارد؟پژوهش را پی گرفته و انسان‌شناسی غربی را در ادوار مختلف بررسی نمود و در ادامه، به بررسی جایگاه انسان در اسلام می‌پردازد و سپس این دو دیدگاه را مورد مقایسه و ارزیابی قرار می‌دهد. این کتاب به بررسی سه دوره متوالی انسان‌شناسی در غرب می‌پردازد. دوره اول انسان‌شناسی یونان باستان دوره دوم ،قرون وسطی که به بررسی اینکه چگونه انسان‌شناسی در دین مسیحیت شکل می‌گیرد و در دوره آخر عصر رنسانس چگونگی ظهور انسان‌شناسی در قالب اومانیستی را بیان می‌کند و در مقابل در حوزه انسان‌شناسی اسلامی، انسان را مکرم و با فضیلت می‌داند و اورا موجودی دوساحتی که ترکیبی از جسم و روح و دارای قدرت و فکر می‌داند معرفی می‌کند. این کتاب در شش فصل نگارش شده فصل اول مقدمه که شامل بررسی موضوع و پیشینه آن می‌باشد فصل دوم به بررسی مفهوم انسان‌شناسی در غرب و شرق می‌پردازد فصل سوم کتاب به معرفی اومانیسم و خاستگاه و تفکرات اومانیستی در غرب می‌پردازد و در این فصل به معرفی اندیشمندان و فیلسوفانی می‌پردازد که دارای دیدگاههای اومانیستی بوده‌اند.

در فصل چهارم به معرفی انسان از دیدگاه اسلام و در فصل پنجم به مقایسه اومانیسم در اسلام وغرب  می‌پردازد و در فصل ششم و پایانی تفاوت‌های آشکار اومانیسم در اسلام و غرب را مورد بررسی قرار می دهد.این کتاب در تیراژ ۱۰۰۰نسخه و با قیمت ۱۶۰۰۰تومان منتشر شده است.

/ 5 نظر / 21 بازدید
آیسان

باسلام،جناب آقای میرزایی از ابراز لطف شما درمعرفی کتاب بررسی مقایسه ایی اومانیسم دراسلام وغرب قلبا سپاسگزارم .امیدوارم شمع پرفروغتان در عرصه روشنگری پیوسته بدرخشد .

حمید

اسکناس مچاله شده یک سخنران معروف در مجلسی که بیش از دویست نفر در آن حضور داشتند، یک اسکناس ده دلاری را از جیبش بیرون آورد و پرسید: " چه کسی مایل است این اسکناس را داشته باشد؟ " دست همه حاضرین بالا رفت. سخنران گفت: "بسیار خوب، من این اسکناس را به یکی از شما خواهم داد ولی قبل از آن می خواهم کاری بکنم. و سپس در میان نگاههای متعجب ، اسکناس را مچاله کرد و پرسید: "چه کسی هنوز مایل است این اسکناس را داشته باشد؟ " و باز هم دست های حاضرین بالا رفت. این بار مرد اسکناس مچاله شده را، به زمین انداخت و چند بار آن را لگد مال کرد و با کفش خود آن را روی زمین کشید. بعد اسکناس را برداشت و پرسید: "خب! حالا چه کسی حاضر است صاحب این اسکناس شود؟ " و باز دست همه بالا رفت. سخنران گفت: "دوستان، با این بلاهایی که من سر اسکناس در آوردم، از ارزش اسکناس چیزی کم نشد و همه شما خواهان آن هستید. و ادامه داد: در زندگی واقعی هم همینطور است. ما در بسیاری از موارد با تصمیماتی که می گیریم یا با مشکلاتی که روبرو می شویم، خم می شویم، مچاله می شویم، خاک آلود می شویم و احساس می کنیم که دیگر پشیزی ارزش نداریم

حمید

دستفروش و دختر زیبا در زمانهای قدیم پسرک فقیری در شهری زندگی می کرد که برای گذران زندگی و تامین مخارج تحصیلش دستفروشی می کرد. از این خانه به آن خانه می رفت تا شاید بتواند پولی بدست آورد. روزی متوجه شد که تنها یک سکه ۱۰ سنتی برایش باقیمانده است و این درحالی بود که شدیداً احساس گرسنگی می کرد. تصمیم گرفت از خانه ای مقداری غذا تقاضا کند. بطور اتفاقی درب خانه ای را زد. دختر جوان و زیبائی در را باز کرد. پسرک با دیدن چهره زیبای دختر خجالت زده و دستپاچه شد و بجای غذا، فقط یک لیوان آب درخواست کرد. دختر که متوجه گرسنگی شدید پسرک شده بود بجای آب برایش یک لیوان بزرگ شیر آورد. پسر با دقت و آهستگی شیر را سر کشید و پس از تشکر گفت : “چقدر باید به شما بپردازم؟ دختر پاسخ داد: “چیزی نباید بپردازی، مادرم به ما آموخته که نیکی ما به دیگران ازائی ندارد.” پسرک گفت: “پس من از صمیم قلب از شما سپاسگذاری می کنم" سالهای سال از این ماجرا گذشت تا اینکه آن دختر جوان که حالا برای خودش خانمی شده بود به شدت بیمار شد. پزشکان محلی از درمان بیماری او اظهار عجز نمودند و او را برای ادامه معالجات به شهر دیگری فرستادند تا در بیمارستانی

همشهری

با سلام مدتی بود اموانیسمم خراب شده بود و دچار استرس بودم بعد از خواندن این کتاب فهمیدم اومانیسم چه چیز خوبی است و کلا از دست استرس خلاص شدم از آقای مدنی بخاطر این اومانیسم متشکرم ان شا الله اومانیسم شان هر روز بیش از پیش باد

رستمی

سلام.از اینکه از تکاب مینویسید.خوب است ولی 30سال است چیزی عوض نشده .در کلیه حوزه ها عقبگرد داشته ایم .و...2