فوزیه درگذشت

نخستین همسر محمدرضا شاه پهلوی، پادشاه سابق ایران

در سن ۹۱ سالگی در شهر اسکندریه مصر درگذشت.

 پرنسس فوزیه خواهر ملک فاروق، پادشاه پیشین مصر بود که در اواخر سال ۱۳۱۷ در قاهره با محمدرضا پهلوی، ولیعهد وقت ایران ازدواج کرد. شهناز، نخستین فرزند شاه سابق ایران حاصل این ازدواج است.

فوزیه پس از ۹ سال از محمدرضا شاه جدا شد و بعدها با یکی از افسران ارتش مصر ازدواج کرد.


/ 0 نظر / 3 بازدید