درباره نماد میدان آزادی تکاب کج فهمی شده است !

 
 
به گزارش البرز متن کامل جوابیه شورای شهر تکاب به این شرح است.
 
میدان آزادی تکاب نماد صلابت و ایستادگی

نماد سابق میدان آزادی تکاب

 

تاریخ قریب به صد سالة گرافیک نوین ایران نشان می دهد که هنرمندان این رشته ازبرخی عناصر بصری و ادبی نظیر تجرید (ساده سازی)، ایجاز، دگرگونی اشکال و نمادپردازی تأثیرگرفته و مشخصه ای مجزّا تحت عنوان هنر گرافیک نوین را پی ریزی نمودند و این مهم موجب پیدایش جریانی نو در عرصه هنرهای تجسّمی ایران گردید. از این رو برخی هنرمندان شاخص ،پس از دهة 1330 شمسی با الهام از هنرهای ایرانی و هنر معاصر جهان، آثار جذّابی در گسترة هنر گرافیک پدید آورند.


پس از اوّلین گام در تثبیت اعتلای راه شهیدان و تلفیق آن با جریانات فرهنگی ، دینی ، مذهبی، اجتماعی ،و سیاسی روز به بهره گیری عملی اشکال و رنگ ها و نمادها به ویژه در پوسترهای خود پرداختند که برخی از مهم ترین این نشانه های ارتباطی (مربوط به دهه 1360) عبارتند از: درخت سرو (نماد ایستادگی و قداست)، هاله نور (ارتباط معنوی با جنبه های ماوراء الطّبیعه توحیدی)، گل لاله (نماد شهادت)، طرح کبوتر (رمز رهایی و آزادی به سوی شهادت- کمال انسان)، سیم های خاردار، نیزه های آغشته به خون، زنجیرهای از هم گسسته، خورشید ( نماد روشنایی و رخت بر بستن ظلمت و تاریکی)، مشت های گره کرده، قطره های خون، گل های پرپر شده و گاه تلفیق این موارد یاد شده با اشکال ایرانی و اسلامی نظیر کاشی کاری و نقوش اسلیمی و ابرهای پیچان (قابل رؤیت در تصاویر نگاره های ایرانی قرون هشتم، نهم و دهم هجری).

با سقوط حکومت پهلوی و ظهور انقلاب اسلامی، بسیاری از هنرمندان جوان و متعهّد به انقلاب همسو با فرهنگ ایرانی - اسلامی دور جدیدی از الگوهای نمادین را آغاز نموده و با الهام از روح متعالی انقلاب و تلفیق آن با الگوهای سنّتی هنر گذشته حضور جدّی خود را با صراحت اعلام نمودند .و بدین ترتیب جایگاه خود را در گرافیک معاصر ایران تثبیت کردند. گرافیست های حامی انقلاب در دهة 1360 با گزینش دو سبک جهانی؛ یعنی واقع گرایی اجتماعی و سمبولیسم (رمزگرایی) به بیان افکار خود پرداختند. با عنایت به موارد یاد شده می توان برداشت های غلط تعداد معدودی از افراد نا آگاه به اصول و فنون گرافیک و هنرهای تجسمی از تندیس میدان آزادی تکاب که نماد هشت سال دفاع مقدس و ایستادگی ملت غیور ایران و آزادگی این ملت از یوغ طاغوتیان را تداعی می کند ، از زوایای مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار داد.

میدان آزادی در شورای دور دوم بنا به دستور شهردار وقت آقای کاظم زواربه منظور بازسازی ، تخریب گردید و در همان دوره پایة بلند آن کوتاه و اصلاح گردید و در آستانه انتخابات شورای دوره سوم تندیس چند کبوتر به بند کشیده شده به رنگ مسی که داخل قفسی مکعبی شکل اسیر شده بودند به مدت یک هفته بر روی این پایه نصب گردید که با اعتراض عموم مردم مبنی بر اینکه این کبوترهای به بند کشیده شده بیشتر نماد اسارت را تداعی می کنند تا آزادی ، مواجه شد که این نماد دبرداشته شد. تا اینکه در شورای دور سوم ،شهردار وقت آقای مهندس علیرضا سیدی نسبت به نما سازی آن اقدام نمود و با نظارت و دستور مستقیم فرماندار وقت آقای محمود دولتی نماد آزادی را بر شانه های نستوه این میدان سوار کرد.

این نماد که خورشید هشت پری می باشد مظهر هشت سال دفاع مقدس است که با طلوع و تجلی آن ظلمت و تاریکی را از این دیار رخت بر بست. اگر امروز کسانی فهم و شعور لازم برای درک این نماد را ندارند از این جهت است که پشت به خورشید کرده اند و جز سایه خود چیزی نمی بینند . تصور این کج فهمان از نماد میدان آزادی مصداق واقعی داستان مولوی در قضیة تصور پیل در تاریکی است که هر کس بنا به زعم خود هیبت فیل را به چیزی تشبیه نمود که جز خیال واهی چیزی نبود.

در این تندیس خورشید نماد روشنایی و زدودن تاریکی در دنیا ست . اما هشت پره این خورشید با توجه به وصفی که گذشت در بطن حوادث هشت سال دفاع مقدس چه معنای می تواند داشته با شد؟ آیا این عدد نباید آنقدر مقدس باشد که پیام آزادی و مفهوم "لااله اله اله" که متضمن نفی بردگی و هر گونه ظلم وتجاوز است را تداعی نماید؟ این عدد یادآور کدامین دوران پر شکوه انقلاب اسلامی است که در میدان آزادی می درخشد؟

هشت نماد 8 سال دفاع مقدس است واین خورشید زرین که برگه زرینی است در تاریخ انقلاب در میدان آزادی چه خوش می درخشد؛آنهم خورشیدی بر نوک کبوترکه نشان از رهایی وآزادی دارد.
از طرفی در فرهنگ های مختلف هشت دلالت بر جهات اصلی وفرعی یعنی شمال،جنوب، غرب ،شرق ، شمال غربی ،شمال شرقی ،جنوب غربی وجنوب شرقی دارد که همگی عادلانه در پرتو و گستره نور خورشید قرار گرفته اند و از جهتی دیگر نشان از تعاد ل کیهانی دارد که عدالت را یادآور می شود .

در باورهای اسلامی، «هشت فرشته» عرش را که محاط بر جهان است، نگه داشته‌اند. این هشت فرشته با هشت بخش فضا و گروه‌های حروف الفبا در الفبای عربی منطبقند.
شماره‌ی قطب‌نما، هشت است. هشت، عدد گلبرگ‌های نیلوفر و راه‌های باریک منتهی به جاده‌ی اصلی است. و آن جاده اصلی به مرکز و به خدا ختم می شود .آری نماد میدان آزادی نماد 8 سال دفاع مقدس و هزاران شهید است که را ه شهادت را رفتند به خدا پیوستند وهمچون کبوتری سبکبال لااله اله الله گفتند و در جاده شهادت رفتند وبه خدا پیوستند واوج گرفتند.

از خواندن مطالب بالا متوجه می‌شویم که هشت عددی است که به عرش و آسمان ، فضا و جهات، تمامیت و کمال، باز زایی و تولد دوباره ،رستاخیز و نظم آسمانی، خلقت و آفرینش، باروری انسان (انسان کامل به عنوان تصویری از عالم اکبر) آمرزش، بهشت، تعادل کیهانی، واسط میان زمین و آسمان، و نگهبانان فضا (عرش) مرتبط می‌شود.

و در نهایت، همه‌ی این مفاهیم را که با هم مورد توجه قرار دهیم متوجه می‌شویم که «هشت» عددی مربوط به عالم بالاست و در ناخودآگاه این عدد، تلاش، به منظور گذر از مراحل زمینی دیده می‌شود.

آری آنانکه مزورانه هشت پره این نماد را زیر سوال می برند برای آن است که می خواهند در جنگ نرم خود جهت تفرقه افکنی و برچسب زنی علیه مسئولین و نمایندگان مردم یپروز شوند و به هر طرفندی دست به شمارش نقش و نگارهای این خورشید پرداخته اند که در نهایت کم می آورده اند و برای رسیدن به عدد واهی خود که هیچ معنای ندارد هر چه را دم دست دیده اند شمرده اند تا آنچه را در ذهن کوچک خود می پندارند به جریانی وصل کنند. قطعاً اگر در این مورد باز کم می آوردند برای تکمیل این عدد کذایی به نماد اداره گاز که در سمت شمالی میدان است دخیل می بستند تا تعداد اشعه های خورشید را به عدد 21 یا هر عددی که در ذهن آلودة خود دارند برساند.
 
برای روشن شدن موضوع تصویر میدان آزادی را در زیر می آوریم تا خود بشمارید تا بدانید آنان که تندیس دفاع مقدس را تندیسی سرد میدانند وچشم هایشان رابسته اند و8 پره را 80 میبینند وکبوتر آزادی وصلح را عقاب می پندارند از کدام گروه اند . پرنده ای که در تمام دنیا نشان صلح وآزادی وعروج شهادت را بر قامت خود دارد ودر ایران در سرز مین مادری ما نشان از سربازانی دارد که هشت سال برای آزادی این سرزمین جنگیدند وبه شهادت رسیدند تا به ما مفهوم رهایی وآزادی وکلمه لااله اله ا لله را ، که نفی هرگونه ظلم وتجاوز است بیاموزند. اما نمی دانم چگونه با چنین وقاحتی به خود اجازه داده اند تا نماد آزادی و شهادت وهشت سال دفاع مقدس را به بازی بگیرند .البته همان بس که از ترس مردم شهید پرور تکاب خود را در تاریکی و بی نشانی پناه داده اند که اگر نام خود آشکار کنند رسوای عالم وآدم خواهند شد. آنان که گاه با استفاده از تصاویر مذهبی وجنگ وجبهه می خواهند با احساسات مردم بازی کنند. که البته یکی دیگر از روشهای جنگ نرم این است که با استفاده از ارزشها جامعه به تخریب همان ارز شها بپردازند .
آنان که از هویت شهر تکاب دم می زنند و آزادی و رشادتهای هشت سال دفاع مقدس را اسارت می خوانند آنان که از هویت دم می زنند اما هویت خود را افشا نمی کنند و بر مسئولین ادارات ، و نمایندگان مردم که از آرا راستین مردم این دیار برخواسته اند ، بی مهابا ، بدون سند و یکطرفه با اهانت وترور شخصیت ،کلی گویی، شایعه پراکنی، پاره حقیقت گویی ،انسانیت زدایی و اهریمن سازی، با ایجاد تفرقه و تضاد بذر فتنه و بی اعتمادی را آنهم در شرایط حساس کنونی در شهر می پاشند، بدانند که اگر ذره ای درستی وحقیقت در یاوه گوی های آنها بود شاید بعضی ها آنرا باور می کردند. اما ما به عنوان نمایندگان مردم تکاب شا ید از حق حقیقی خود بگذریم لکن از آنچه که توهین به شهروندان فهیم تکاب است نخواهیم گذشت واز مردم همیشه در صحنه تکاب می خواهیم که مواظب این فتنه خزنده باشند که برا ی برهم زدن اتحاد این مردم و پاشاندن بذر تفرقه طراحی شده است.

باتشکر
شورای اسلامی شهرتکاب
.
منابع و مآخذ:سایت خبری البرز نیوز

-1 فرهنگ مصور نمادهای سنتی، جی.سی. کوپر، ترجمه ملیحه کرباسیان، تهران، فرشاد، ۱۳۷۹
-2 عدد، نماد، اسطوره، آرش نورآقایی، تهران، نقد افکار، ۱۳۸۷
3- آوینی، سیّدمرتضی(1378)، مجلّة هنرهای تجسّمی، شمارة سوم، تهران: نشر حوزة هنری هنرهای تجسّمی.
-4 آیت اللّهی، حبیب الله(1380)، تاریخ هنر ایران، انتشارات بین الملل الهدی.

-5 ساروخانی، باقر(1373)، جامعه شناسی ارتباطات، انتشارات اطّلاعات.

-6 عالی، ابوالفضل(1365)، هنر گرافیک در انقلاب اسلامی، نشر حوزة هنری.

-7 مکارم شیرازی، ناصر(1370)، تفسیر نمونه، جلد اوّل، تهران یا قم: دارالکتب الاسلامیه.

/ 0 نظر / 32 بازدید