نظام انتخاباتی کشور ایراد دارد

وی گفت : صنعت و کشاورزی در شهر و روستاهای میاندوآب به ورطه نابودی کشیده شده است کار کشاورزی برای روستاییان تنها جنبه امرار ومعاش دارد و از فرایند کار ، ثروت و سرمایه ای نصیب کشاورز وروستایی نمی گردد. صنعت و صنایع تولیدی در شهر میاندوآب به جز کارخانه مستهلک قند وجود ندارد و در بستر چنین اقداماتی روز به روز بر لشگر بیکاران میاندوآب افزوده میگردد .

وی به مشکلات شاهین دژ و تکاب نیز اشاره کرد و گفت : در این دو شهر بیکاری جوانان به شیوه دردناکی رو به گسترش است . برخی مراکز تولیدی که به محلی برای کسب در آمد جوانان تبدیل شده بود در اثر بی توجهی وبی تدبیری به نابودی کشیده شده است و کارگران چنین مراکزی به سیل عظیم بیکاران منطقه افزوده شده است .

وی در واکنش به میزان آمار بیکاری اعلام شده مسئولان گفت : گاهی مسئولان چیزهایی می گویند که حتی خودشان هم به گفته هایشان باور ندارند .با پاک کردن صورت مسئله مشکلات  منطقه حل نخواهد شد.

شیوخی گفت : مشکلات بیکاری جوانان زمینه را برای سوء استفاده مسئولان و نامزدهای انتخابات مهیا کرده است و عموما نامزدهای انتخاباتی این مشکلات را دستمایه ای برای فریب افکار عمومی  قرار داده اند .هوشیاری مردم وجوانان در این خصوص ضروری به نظر می رسد.

/ 2 نظر / 7 بازدید
فریاد

آقای شیوخی شا چقدر از بودجه دانشگاه آزاد را میخوای خرج انتخابات بکنی آیا واقعا با هزینه خودت میای؟

سعید

همش داریم شعار میدیم که آقا توضیع غذا و میوه توهین به شعور مردمه .برو ببین ژه کسانی میان تو صف غذا می ایستن بخدا مخت تیر می کشه .همشون تحصیل کرده و با سواد جامعه هستن