شهدای غواص فقط برای مذاکره کنندگان پیام آورده بودند؟

تردیدی نیست که پیام شهدای مظلوم دست بسته ما مردم، برای مذاکره کنندگان مقاومت در مقابل زیاده خواهی است اما چرا شهدای دست بسته ما، فقط برای مذاکره کنندگان پیام آورده اند؟ این مظلومان سرافراز برای سایر مسئولین پیامی نیاورده اند؟

آیا برای مسئولین دولت سابق که اتفاقا رئیس شان در مراسم تشییع، برای مردم دست تکان می داد، پیامی نیاورده اند؟ نیامده اند به آنان بگویند چرا شما در مقابل وسوسه های قدرت و ثروت مقاومت نکردید؟ پیام برای آنان نیاورده اند که چرا جامعه یکدست زمان حضرت روح الله را چرا با سخنان تند و بی بنیان، چند پاره کردید؟ برای آنان حامل این پیام و این پرسش نیستند که چرا به جای مهر و عطوفتی که در معجزه پیامبرش بر آن صراحتا تصریح شده که رحماء بینهم باشید، تخم کینه و نفرت را بین مردم کاشتید؟ 

آیا غواصان و خط شکنان شهید مظلوم این مردم، فقط برای مذاکره کنندگان هسته ای پیام آورده اند؟

آنان که در زمان حیات خویش، نمونه بی مثال چشمان بیدار و وجدان های آگاه جامعه ایرانی بودند،آیا برای مسببان این همه مشکل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی که در کشور وجود دارد، پیام نیاورده بودند. نیامده بودند که بگویند کی در زمان آنان این همه اختلاس و رباخواری و غارت اموال بیت المال بود؟ کی در دوران آنان، فقرا و مساکین، عناصر دسته چندم در جامعه ایرانی بود؟کی برای به دست گرفتن قدرت، هر گروه برای گروه دیگر پاپوش های آنچنانی درست می کرد و تهمت های آنچنانی برای شان می آفرید؟ 

شهدای مظلوم شهید دست بسته مردم ایران، برای آنانی که دم به دم برای هر مساله ای تجمع اعتراضی برگزار می کنند،پیام نیاورده اند؟ پیام نیاورده اند که چرا شما برای وضعیت کودکان کار تجمع نمی کنید؟ چرا برای حمایت از زنان بی سرپرست که برای تامین معاش ناچار به هر کاری می شوند، چرا دغدغه ندارید و متحصن می شوید؟ چرا برای فقری که به جان ما مردم افتاده است اعتراض نمی کنید؟

شهدای مظلوم شهید دست بسته مردم ایران، برای خیلی ها پیام آورده اند. برای خیلی ها که خودشان را به کری و کوری زده اند و پیام شهدای مظلوم را فقط به یک گروه حواله داده اند. یک گروه که اتفاقا تنها گروهی است که دارد وظیفه ملی و میهنی اش را درست انجام می دهد.
امروز یک روز از آن تشییع باشکوه می گذرد. نخستین پیام آنان که احتمالا و تحقیقا وحدت حول شهدا بود را که نادیده گرفتیم. خیلی ها هم خود را به کوچه علی چپ زده اند و انگار نه انگار شهیدی هست و پیغامی و تمنایی... عده ای که مدعی همیشه گی صف های اول هستند!
بگذارید زمان بگذرد... آن موقع خواهیم فهمید که به گفته سید شهیدان اهل قلم، شهدا نیستند که رفته اند،بلکه آنان مانده اند و این ما هستیم که زمان ما را با خود برده است... .

 روزنامه نگار و پژوهشگر

/ 1 نظر / 14 بازدید
هادی

1 یه جوری نوشتی مثل دوره قبل تحریم و تحریم و تحریم انگار با مذاکره گروه فعلی تحریم رفع شده یا متوقف شده یا تحریم جدید وضع نشده 2- ریس جمهور سابق با تمام اشتباهات و خطاهایی بزرگی که داشت در چه تخلف مالی داشته؟ ایشون پاک دست بوده و هست هرچند تا دلت بخاد تخلف قانونی و... مثل همه رییس جمهورا داشته 3- یعنی شما میگین نباید می گفت پسرای هاشمی کجان و.... چون وحدت به هم میخوره مهدی خورده برده غمش رو توی دست فروش چرا میخوری خاک بر سر 4- تجمع وقتی از طرف شماست آزادی مدنی است و جامعه باز اما وقتی از سوی رقیب هست جنجال و.... همه تان هم دم از غرب می زنید که چنان تظاهرات آزاد است و ال و بل .... شما نمی خواهید قبول کنید که دولتی که من خود بدان رای داده ام هیچ برنامه ای ندارد به جز دل بستن به توافق که اگر نشو میدانید باید تشریف فرما شوید به همین دلیل می خواهید به هر قیمتی توافق کنید