ساقیا در گردش ساغر تعلل تا به چند؟

با این تو صیف خوف آن می رود ای بسا تغافل و یا تعللی از جانب مدیران ارشد صورت پذیرد و در اجرای تغییرات تساهل و تسامحی هم رخ بدهد و خدای نا کرده با امروز و فردا کردنها و تاخیر در سامان دادن بهینه مدیریت ها زمان بدرازا بکشد و آنچه را می توان در کوتاه مدت و یا میان مدت بدست آورد ،شاید در دراز مدت هم حاصل نشود .

غرض از مقوله حاضر توجه عزیزان به این نکته پر اهمیت می باشد. آیا پاسخ دادن به مطالبات بحق مردم در اولویت قرار دارد و یا گوش به عجز و ناله برخی از افراد صاحب مقام سپردن اولی تر است .؟ کدامین را باید انتخاب کرد و آیا سیخ را برای کباب ساخته اند و یا کباب بخاطر سیخ بریان می شود. آیا باز باید منتظر ماند و گاهنامه شماری کرد تا مدت خدمت جمعی از مدیران سابق به پایان رسد و انها رنجیده خاطر اریکه قدرت را تر ک نه نمایند ؟ و یا بحرمت و احترام مردم و جامعه آن کار لازم و شایسته یعنی ضرورت تحول در ساختار مدیرتی را در اولویت اول می باید شمرد؟

باید بعرض برسانم مردم با اطمینان از اینکه در کشتزار آبی بذر افشانده اند و در انتظار محصول خویشند . نکند با اینگونه کم توجهی ها و بی اعتنایی ها زمانی بخود آییم و به بینیم که این مردمان نجیب و وفا دار
سر از سر زمین لم یزرع و بیابان کویر در آوردند. و آنچه را فرا روی خود می دیده اند سرابی بیش نبوده است . فردا خیلی دیر است . کاری که امروز شاید فردا را نباید چونکه فرداها تا نیامده اند درمحاق عدم نهفته اند و به تعبیر دیگر هیچ فردایی وجود ندارد مگر آنکه آن فردا به
زمان حال تبدیل شود . سخن این بود وما گفتیم . والسلام

/ 5 نظر / 45 بازدید
گوهر

. جامعه ی ما پر شده از افراد دو رو ،کسانی که به خاطر پول عزت و انسانیت خود را حراج می کنند . این روزها انسان صادق و خدمت گذار افسانه شده . شاید سیاست های دولت تدبیر و امید به این افسانه پایان بخشد و انسانهای خدمت گذار و فداکار دوباره رخ بنمایانند .

همراه شو عزیز

همشهری عزیز اعتدال نیوز وبگاه حامیان اعتدال در تکاب آغاز به کار کرد در صورت امکان لینک بفرمایید etedalnews.blogfa.com

حمید

آرام ای دل بی قرار دلم گرفته است… دلم عجیب گرفته است و هیچ چیز، نه این دقایق خوش‌بو، که روی شاخه‌ی نارنج می‌شود خاموش، نه این صداقت حرفی، که در سکوت میان دو برگ این گل شب‌بوست، نه، هیچ‌چیز مرا از هجوم خالی اطراف نمی‌رهاند. و فکر می‌کنم که این ترنم موزون حزن تا به ابد شنیده خواهد شد…

نظام

كتاب «بررسي مقايسه اي اومانيسم در اسلام و غرب» تاليف اصغر مدني منتشر شد

فرشته توریست

سلام اقای رضایی ممنون بابت کمکتون