دلایل ناکارآمدی شورای شهر روستا

2- طبق قانون ، چندتن از نمایندگان مجلس در هراستان به فرایند انتخابات شورای شهروروستا  نظا رت می نمایند وازهمه مهمتر احراز یا عدم احراز صلاحیت نامزدها بتوسط هیاتهای نظارت استانی که منتخب نمایندگان هستند صورت می گیرد واز سویی گرایش های حزبی وجناحی برای کسانی که انتخاب می شوند وانتخاب می کنند پیوسته وجوددارد .

بدیهی است در مناطق دور دستی چون شهر تکاب تعمیم وتسری  نگاه حزبی به مقوله تایید صلاحیت ها اجتناب ناپذیر است کما اینکه در انتخابات اخیر تنها کمی بیش از 30%از نامزدها توانستند تایید شوند وتعدادکسانی که دغدغه عدم تایید داشته وثبت نام نکرده اند را بدان بیفزاییم متوجه میشویم که خیل عظیمی از عناصر توانمند را بدون ملاحظه نظر  مراجع قانونی  با تصمیمات محلی خودمان کنار گذاشته ایم و چنین است که تاوان  این دست چین های سلیقه ایی را درمدیریت شهری  با چشمان خود می بینیم . چگونه می شود در نظام اسلامی ، به امثال دکتر عارف که دارای گفتمانی ماورای دیگر کاندیداها و بینش سیاسی روشن ودر چارچوب قانون اعتماد می شود  و بعنوان کاندیدای ریاست جمهوری  به مردم معرفی می گردد ولی در این شهر کوچک احدی از کاندیداهای همسو با ایشان  اجازه حضور در عرصه انتخابات شورا ،که نه نهاد سیاسی است ونه شغل محسوب می شود ،  داده نمی شود .

راستی چه کس یا کسانی فراتر از قانون به این مردم حکم میرانند.آیا بینی وبین الله در شهر های همجوار وهم حوزه ما چنین بساطی وجود دارد؟به نظر می رسد آنچه برما می رسد مونتاژ محلی خود ماست وبا تغییر دولتها ومدیران استانی هم این بخش از میهن عزیز اسلامی مان کماکان  مورد کم لطفی وبی مهری قرار می گیرد .
امید بیشتر می رود  با استقرار کارگزاران دولت تدبیر وامید به ویژه فرماندار محترم شهرستان تکاب این بخش از مشکلات فرهنگی که نیازمند بودجه وتوان مالی هم نیست مورد مطالعه وبررسی قرار بگیرد.واز ظرفیت های وجودی جمیع علاقمندان در توسعه وآبادانی شهرستان استفاده شود وسطح مطالبات عمومی همپای سایر شهرهای استان قراربگیرد.
میان ماه من با ماه تابان //////تفاوت از زمین تا آسمان است .

/ 0 نظر / 48 بازدید