عماد افروغ: پس از تشکیل نظام جمهوری اسلامی ما قدرت زده شدیم

* وقتی دوره هفتم برای نمایندگی مجلس ثبت نام نکردم عده ای درباره نیامدنم سئوال کردند، گفتم هر روز دیوار مصلحت کوتاه تر شده است. و این امر دارد گردن مرا خرد می کند

* زمانی که در مجلس هفتم شرط لیسانس برای نامزدی مجلس گذاشته شد بنده از مخالفان آن بودم. وقتی فرمالیزم را اصالت می دهیم صحیح نیست. مگر مدارک لیسانس و فوق لیسانس ما چه کاری می توانند بکنند و چه ویژگی دارند؟

*در مورد خبرگان که بحثی کارشناسی است واقعا این سئوال مفهومی را میخواهم مطرح کنم که فقط فقها خبره هستند؟. فقط حکم شناسی باید ورود داشته باشد و موضوع شناسی اهمیتی ندارد؟ اقتصاد شناس، فیلسوف، جهان شناس و.. نباید حضور داشته باشد؟

* بحث تعامل، مشارکت و چرخه دیالکتیک بین عرصه رسمی و نقادی روشنفکران، علما و مردم باید جدی گرفته شده و انجام شود. اکنون چنین نیست و از این رو روز به روز نظام قیمی بر نظام وکالتی می چربد.

* اگر بخواهیم به جایی امید ببندیم حوزه های علمیه است. اما مستقل بودن حوزه علمیه شرط اساسی نقد است. نهادهای روشنفکری دینی ما باید تقویت شوند. باید هزینه اش را بدهند مانند همان چیزی که قبل از انقلاب اتفاق افتاد. حوزه علمیه ما پیش از انقلاب مستقل بود و منبع خوبی برای بسیج توده ها بود ولی بعد از انقلاب نقش نظارت و نظریه پردازی را با تصدی گری فراموش کرد.

*شاید این سئوال مطرح شود که مگر امکان دارد مثل قبل از انقلاب شویم. باید برای توضیح این مساله باید بگویم از درون نظام نبوی و علوی اموی ها زاده شدند. چون سکوت شد و مصلحت اندیشی کردند.

* اگر قرار است جا پای امام علی(ع) بگذاریم باید مانند ایشان باشیم. ایشان در نامه ای به معاویه می گویند اگر خواسته باشم از تو سیاستمدارتر هستم اما چه کنم که دستم بسته است. اگر ما هم خواسته باشیم سیاست‌مان مانند حضرت علی(ع) باشد باید دستمان بسته باشد اما بعضی ها دستشان باز شده است.

*امام می فرمودند تمام تشکیلاتی که از صدر اسلام تاکنون بوده است و تمام چیزهایی که انبیا از صدر خلقت تا حالا داشته اند ،معنویات اسلام ،عرفان اسلام، معرفت اسلام است و.... تشکیل حکومت برای همین است ،البته اقامه عدل است لکن غایت نهایی معرفی خداست و عرفان اسلام.

* حکومت باید فقهی باشد چون باید حکومت الهی باشد. نباید مقام معظم رهبری در قم گلایه بکنند که پشتوانه فقه سیاسی نداریم. این امر برخی کم کاری ها را نشان می دهد.در عین حال فقهای ما باید مطمئن باشند که کشور ما دارد فقهی اداره می شود و سئوال کنند تصمیمی که گرفتید منبعش کجاست. باید اطمینان حاصل شود که کشور فقهی اداره می شود. این یعنی توجه به نیازهای متحول.

*یک گفتمان گراسنگی به ما رسیده است که باید از آن حراست کنیم. اما متاسفانه ما این گفتمان را به خوبی فهم نکرده ایم.باید بدانیم که موهبتی به نام انقلاب اسلامی به ما اعطا است و باید آن خوب را فهم کنیم.

* امام از سیاست انسانی و الهی ای سخن می گویند که مورد تایید انبیاء امام علی و امام( ره) و مقام معظم رهبری است . اما این امر ضمانت هایی را طلب می کنند که مرتبط با نظارت و نقد و حضور مسئولانه مردم در صحنه است.

/ 1 نظر / 9 بازدید
مشكي

سلام نظر صاحب وبلاك در ارتباط با حرفهاي ايشان جيست؟