میرحسین موسوی بر روی تخت بیمارستان

این عکس، نخستین تصویر آقای موسوی است که از زمان بازداشت خانگی او در بهمن‌ماه ۱۳۸۹ و توسط دخترش در شبکه های اجتماعی منتشر می‌شود.

/ 1 نظر / 3 بازدید
سیداکبر موسوی همپا

رنگ حنای پایت ازخون عاشقان است ازخون توان گذشتن پای تودرمیان است