شورای عالی امنیت ملی حکمش را تغییر دهد

- آقای کدخدایی نیز اخیرا عنوان کرده است امیدوارم روزی دادگاهی تشکیل شود که به اتهامات سران فتنه رسیدگی شود؛ به نظر شما دادگاه صالحه در این زمینه چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟
اینکه ایشان محاکمه را پذیرفته است، یک گام به پیش است. این دادگاه طبق قانون اساسی باید علنی باشد و قاضی آن هم باید عادل و باتجربه باشد به طوری که  این تلقی ایجاد نشود که  حکمش از قبل معلوم است. بهتر است قاضی این دادگاه از میان چند نفری که متهمان حوادث سال 88 را محاکمه کرده‌اند و مشهور به سخت‌گیری هستند نباشد. در عین حال طرف‌های دیگر ماجرا مانند آقای احمدی‌نژاد و نهادهایی که دخالت داشته‌اند نیز باید به طور همزمان محاکمه شوند.

- اظهارات مختلفی درخصوص چرایی حصر مطرح می‌شود. برخی می‌گویند برای تأمین امنیت خودشان (آقایان موسوی و کروبی) بوده است، برخی عنوان می‌کنند برای جلوگیری از یک فتنه جدید توسط آنها بوده است؛ شما دلیل حصر را چه می‌دانید؟
برای تأمین امنیت آنها نیازی به حصر نیست، مردم از آنها محافظت می‌کنند. ادامه حصر برای جلوگیری از فتنه جدید هم نامفهوم است. فتنه جدید همین کارهایی است که برخی از می‌کنند و همین حرف‌هایی است که می‌زنند. حصر با نظر شورای عالی امنیت ملی بوده؛ اما مطلب مهم این است که شورای عالی امنیت ملی فقط در زمان آشوب در کشور که حالت اضطرار پدید می‌آید حق صدور حکم حصر تا زمان پایان آشوب و اضطرار را دارد و ادامه حصر در این چند سال نیاز به حکم قضایی داشته است.  شورای عالی امنیت ملی باید حکم خود را تغییر دهد و به تأیید رهبری برساند. من فکر می‌کنم دلیل حصر، بیشتر این است که فکر می‌کنند اگر اینها بدون عذرخواهی آزاد شوند، نظام آسیب می‌بیند؛ در حالی که این‌طور نیست. هر نظامی منتقدانی دارد و تا زمانی که دست به سلاح نبرده‌اند، باید آزاد باشند.

همچنین برخی مخالف محاکمه رهبران معترض هستند چون نمی‌خواهند تخلفات طرف دیگر فتنه و نادرستی تبلیغاتی که در چند سال اخیر صورت گرفته است،  روشن شود. لذا بهترین راه این است که آنها آزاد شوند و اگر تخلفی کرده‌اند، مجازاتش همین چند سال حبس آنها باشد.

گفت‌وگو و تنظیم: شیرین جمشیدیان

/ 0 نظر / 81 بازدید