اقدام در خورتحسین فرماندار تکاب

تکاب اخگر: امروز اولین جلسه شورای اداری شهرستان تکاب در محل فرمانداری، به ریاست جناب آقای مهندس مهدی قهرمانی(فرماندار محترم ) تشکیل شد ومدعوین که روسای ادارات ونهادها وارگانهای انقلابی بودند با دعوت قبلی ودر ساعت مقرر به جلسه دعوت شده بودند اما برخی از روسای ادارات به تاسی از شیوه فرماندار قبلی با تاخیر در جلسه حاضر شدند که با واکنش فرماندار روبرو شدند که : مدعوینی که بعداز شروع جلسه قصد ورود به سالن جلسه را داشتند با در بسته مواجه شدند وتا پایان جلسه امکان حضور در جلسه را نیافتند.

هرچند شورای اداری شهرستان  نتوانست از حضور روسایی که با تاخیر قصدورود داشتند کسب فیض کند اما این اولین حرکت در خور تحسین فرماندار محترم را به فال نیک می گیریم وامیدواریم که سنت حسنه وقت شناسی بصورت یک فرهنگ در آید ومن بعد تمامی مسئولین به وقت خود ومردم بیش ازپیش ارزش قائل شوند .به امید آن روز

/ 3 نظر / 15 بازدید
گوهر

فدایی داری فرماندار ... یدونه ای

حمید

امید وارم با تدبیر جناب آقای قهرمانی بارقه امیدی بر دلهای زجر کشیده باشد.تا عزیزانی همچون بنی صدر زمان و یارانش باور کنند که دونیانن قویروقو اوزوندور

حسین

دست مریزاد کارمند اسلام باید منضبط باشه