عامل انفجار سفارت ایران در بیروت، در کویت و سوریه زندگی می کرد


معین صفحه ای در فیس بوک باز کرده و با قرار دادن شعار گروه القاعده از عملکرد خود دفاع کرد. برخی رسانه های لبنانی او را نزدیک به شیخ احمد الاسیر تندروی لبنانی در شهر صیدا دانسته اند.

متهم در صفحه فیس بوک خود درباره احمد الاسیر که از سوی پلیس لبنان تحت تعقیب قرار دارد ، گفته است :" به شما خیانت کردند .. قسم به آنکه جان در جسدم قرار داد ، انتقام تو را خواهیم گرفت."

روزنامه النهار در گزارشی آورده است که "معین" از هوادارن شیخ احمد الاسیر به شمار می آید . به گفته النهار چندی پیش برخی وی را به همراه الاسیر مشاهده کرده اند.

ارتش لبنان روز گذشته تصویر دیگر متهم عملیات انفجار سفارت ایران را منتشر کرده و وی را "بسیار خطرناک" به شمار آورده است . بیانیه ارتش لبنان از مردم خواسته تا نیروهای امنیتی این کشور را در شناسایی متهم یاری کنند.

/ 0 نظر / 4 بازدید