/ 1 نظر / 24 بازدید
ahmad

معلمی فداکار به ملکوت اعلی پرواز کرد آن روزها که من وشما به دنبال تدارک جشن تحویل سال نو بودیم مردی از جنس مردم مظلومانه رخ در نقاب خاک کشید وبه ملکوت اعلی پرواز کرد ، روحش شاد با خبر شدیم در آخرین روزهای سال 93 یکی از همکاران بنام مرحوم عبدالله شمخالی در سانحه تصادف رانندگی در حدفاصل تکاب – بیجار به دیار باقی شتافت، همکاری که از جور زمانه و برخی برخوردهای اداری زخمها بر جسم وروح داشت. ایشان معلمی فدا کار ، دلسوز، مردم دار وشجاع بودهرچند در سیستم اداری بیشتر چاپلوسان متملقان برمسندند تا شجاعان و فداکاران ومردم داران آنانی که با القاب مذهبی ،شب و روز با چراغ وبی چراغ دنبال سرک کشیدن به امورات شخصی وخصوصی مردمند در بین مردم جایگاه وپایگاهی ندارند اینان با پایان یافتن به اصطلاح خدمتشان به حاشیه رانده می شوند ومردم ارزشی برای اینان قائل نیستند اما درعوض افرادی چون مرحوم عبدالله شمخالی جاودانه تاریخ خواهند ماند معلمی که برای کسب روزی حلال پا به میدان می گذارند ونمی خواهند با خراب کردن لانه وآشیانه ای به جاه ومقام برسند ،چون شمع می سوزند وبه دیگران روشنایی وگرما می بخشند خوشا بحال عبدالله وهزاران عبدالله دیگر