معرفی کتاب:بر بال بحران

بیشتر ما متولدین سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ،از همان اوان کودکی تاریخ معاصر کشورمان را این گونه آموختیم که هر کسی در آن ایفای نقش کرد و تاثیری هر چند اندک گذاشت یا نوکر آمریکا و انگلیس بود و یا نوکر شوروی. عده ای خائن و وطن فروش که کمر به نوکری اجنبی بسته و به این کشور و ملت خیانت کردند.

تصویری دیو گونه که از این افراد در ذهنمان ایجاد شد تمام تر و خشک را باهم سوزاند تا به این اندازه که اگر خدمتی هم به وطن کرده بودند هیچ وقت به چشم نیامد و  دیده نشد. البته منکر اشتباهات و یا خیانتهایی که برخی از این افراد در طول تاریخ مرتکب شده اند نیستیم اما معتقدم می شود با تحقیق بیشتر و دستیابی به اسناد و منابع قوی تر در تاریخ نگار ی چهره واقعی این افراد را آنگونه که بودند به مردم معرفی و در معرض قضاوت آن ها قرار داد و این به معنی تبرئه این این افراد یا توجیه اشتباهات آن ها نیست چه بسا شاید با تحقیق بیشتر برگه های دیگری از خیانت را بتوان به پرونده این افراد افزود.

یکی از این افراد دکتر علی امینی است که در تاریخ همیشه از او به عنوان نوکر آمریکا یاد شده است ،نوه مظفرالدین شاه قاجار که پس از سقوط دولت کودتا در سال ۱۳۴۰ با حمایت دولت جان اف کندی در آمریکا به سمت نخست‌وزیری منصوب شد. آزادی فعالیت احزاب سیاسی از جمله جبهه ملی٬ اصلاحات ارضی و مبارزه با فساد از اقدامات دولت او بود.

چندی قبل کتابی تحت عنوان بر بال بحران به قلم تنها پسر دکتر امینی یعنی ایرج امینی به دستم رسید که بسیار کتاب وزینی بود و حیفم آمد که آن را برای شما عزیزان معرفی نکنم.

جای بسی خوشحالی است که امروز این فضا در کشور ایجاد شده است که محققان و علاقه مندان بتوانند به تحقیق در زندگی این افراد پرداخته و عملکردشان را آنگونه که بوده با تمام نکات مثبت و منفی آن و به دور از حب و بغض در معرض قضاوت افکار عمومی قرار دهند./ 0 نظر / 9 بازدید