دیگ به دیگ می گه: روت سیاه!

نماینده مجلس : ۴ مرزبان آزاد شده به دلیل خوابیدن حین انجام وظیفه باید تنبیه شوند

اسماعیل کوثری نماینده تهران در مجلس با اشاره به گزارش‌ها مبنی بر خواب بودن مرزبان‌ها در زمان گروگان گرفته شدن گفته است: «من بودم به جای برخورداری از خدمات آزادگی ، آنها را تنبیه می‌کردم تا در زمان انجام وظیفه دیگر این تخلفات را تکرار نکنند.»

/ 1 نظر / 6 بازدید
بیدار

افرین بهروز جان؛ خوب مچ مدعیان را گرفتی. البته این خفتگان به خاطر رتق و فتق امور مردمی شب بیدار مانده اند یا شاید رویای روزانه را قابل تحقق تر می دانند دارند خواب دوره بعذ را می بینند.