/ 2 نظر / 3 بازدید
متعجب

برایم جالب بود حضرات اصول گرا گل کاشتید با این مملکت داریتون حا لا که کار به اینجا رسید کی بود کی بود من نبودم[تعجب]

سرباز وطن

مسئول دفتر سردار عيسي زاده در تكاب در حد واندازه مردم شريف تكاب نيست افكار بيماري دارد وانسان بسيار مغروري است سردار عيسي زاده نماينده تمام مردم است چه آنهايي كه به ايشان راي داده اند وچه آنهايي كه راي نداده اند.سردار عيسي زاده :كجاي دنيا ديده ايد نوكر تو گوش آقايش بزنداين فرد نه تنها خودش را نوكر حساب نمي كند بلكه ادعاي بزرگي مي فرمايند كه در اين قد وقواره نمي گنجد استدعا دارم ايشان را مرخص فرموده يا رئيسش كنيد تا اندكي مردم دار باشد!!!!!!!!!!!